Stavebné konanie

O čom je stavebné konanie?Plánujete si v budúcnosti postaviť vlastné bývanie, zrekonštruovať dom po rodičoch/starých rodičoch alebo inak vylepšiť Váš domov?

Okrem prvotnej myšlienky ako má Váš dom/rekonštrukcia vyzerať a samozrejme okrem zabezpečenia si finančných prostriedkov je potrebné myslieť aj na právnu stránku Vášho stavebného zámeru.

Môže sa zdať, že pri niektorých stavebných činnostiach sú zbytočne zo strany štátu kladené podmienky a pravidlá, ale napriek tomu to má zmysel pre občanov minimálne v 2 rovinách.

Ak si občania splnia povinnosti vyplývajúce im zo zákona, nebude im môcť nikto vyčítať, že dom, plot, nadstavbu atď. sú postavené načierno, k čomu často dochádza najmä zo strany susedov.
V druhej rovine sa občania vyhnú pokute zo strany samosprávy, štátnych orgánov a v krajných situáciách sa vyhnú najprísnejšej sankcii - odstráneniu stavby.Čo ponúkame?Na stavebné konanie sa treba pozrieť aj zo strany susedov, ktorí by sa mohli cítiť ohrození stavebnou činnosťou na vedľajšom pozemku a preto je potrebné poznať svoje práva, ako sa účinne brániť , kedy podať námietky a čo požadovať, aby došlo k čo najmenším škodám na majetku suseda.
Pre stavebné konanie poskytujeme klientom aj tieto služby:


1.) Vypracovanie ohlásenia na uskutočňovanie stavieb, ich zmien a udržiavacích prác
2.) Vypracovanie žiadosti o stavebné povolenie
3.) Vypracovanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
4.) Zastupovanie v konaniach o odstránení stavby, dodatočnompovolení stavby a vyvlastňovacom konaníStavebné povolenie a stavebné ohlásenieJe potrebné vedieť, že na väčšinu stavieb/stavebných činností sa vyžaduje stavebné povolenie, na niektoré sa vyžaduje ohlásenie a sú aj také stavby, kde netreba ani povolenie, ani ohlásenie. Ak si neviete poradiť a nie ste si istí či potrebujete povolenie alebo ohlásenie, kontaktujte nás a radi Vám vo vašej veci poradíme ako máte postupovať. Často si mladé rodiny chcú prerobiť staršie rodinné domy tak, že urobia radikálnu prestavbu alebo nadstavbu domu, pričom netreba zabúdať, že pri takejto stavebnej činnosti sa vyžaduje vo väčšine prípadov stavebné povolenie. Napr. ohlásenie stačí pri stavbách typu pivnica, žumpa, letná kuchyňa, prístrešky, kôlne a iné. <

Ak neviete ako má vyzerať žiadosť o stavebné povolenie, ohlásenie, radi Vám to objasníme.Kolaudačné rozhodnutiePotom ako už máte dokončenú stavbu/prestavbu Vašej nehnuteľnosti, na ktorú ste potrebovali povolenie, netreba zabudnúť, že potrebujete aj kolaudačné rozhodnutie, aby ste v nej mohli začať bývať.

Taktiež vo väčšine prípadov ak sa rozhodnete starý dom zbúrať a postaviť nový, budete musieť žiadať stavebný úrad o povolenie na odstránenie stavby. Aj pri týchto činnostiach môžete využiť naše služby.Riziká stavebného konaniaNiektoré stavebné konania môžu trvať relatívne dlho resp. môžu spôsobiť vážne následky (zdravie, poškodenie susedného domu, zatienenie susedného pozemku atď.) napr. kvôli veľkému počtu účastníkov konania alebo nahnevaným susedom.

Preto je potrebné vedieť kedy podať námietky, ako postupovať, keď si myslíte, že ste mali byť účastníkom konania, dodržiavať lehoty, navrhovať dôkazy a uplatňovať ostatné práva a povinnosti. Obzvlášť to platí vo vyvlastňovacom konaní, keď Vám môže byť výrazne zasiahnuté do vlastníckeho práva. Radi Vás v týchto konaniach zastúpime.


Čo získate, že si splníte aj po právnej stránke svoje povinnosti?


1.) Vaša stavba bude z právneho pohľadu legálna
2.) Vyhnite sa pokutám zo strany samosprávnych orgánov, štátnych orgánov
3.) Môžete zabrániť k dlhotrvajúcemu susedskému sporuSpäť na správne konanie