Avatar
Dbáme na potreby klientov pri
ich komunikácií s úradmi verejnej
správy.

Zákonom stanovené lehoty sú jedným
z najčastejších problémov.

Pomôžeme Vám sa s nimi vysporiadať!
V prípadoch nečinnosti orgánov verejnej správy vypracovávame podnety na odstránenie nečinnosti a nastolenie nápravy pre čo najväčšiu spokojnosť klienta.

Vypracovávame:


Žiadosti o stanovisko nadriadených orgánov verejnej správy
Vypracovanie podnetu na odstránenie nečinnosti podľa § 50 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Vypracovanie sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
Vypracovanie podnetu verejnému ochrancovi práv
Vypracovanie podnetu na prokuratúru

Prieťahy v správnom konaní sú jedným z najčastejších problémov súčasnej verejnej správy. Klient sa s nimi môže stretnúť v rôznych konaniach. Ako príklad uvádzame podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, kedy klient očakáva, že kataster nehnuteľností zapíše vlastnícke právo k  nehnuteľnosti v lehote určenej v zákone. Sú však prípady, kedy kataster nehnuteľností bezdôvodne nesplní svoju povinnosť a ani nijako neupovedomí navrhovateľa. Práve v takýchto situáciách môže klient využiť naše služby a prostriedkami, ktoré uvádzame nižšie, sa budeme snažiť zákonnou cestou prinútiť konať ten-ktorý orgán verejnej správy.

Povedané jednoduchšie: v prípadoch nečinnosti orgánov verejnej správy môže klient využiť naše služby spočívajúce vo vypracovaní podnetov na odstránenie nečinnosti.


  • Zastúpenie v správnom konaní
    Poslať otázku
Späť
Objednávka

Uveďte Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.
Pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčame uviesť telefónne číslo, aby sa Vám mohol náš pracovník obratom ozvať.,