Ostatné správne konaniaZastupujeme klientov aj v iných správnych konaniach v závislosti od druhu a náročnosti správneho konania:


1.) Konanie s orgánmi ochrany prírody a krajiny
2.) Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva
3.) Konania na úseku slobodného prístupu k informáciám
4.) Konania pred Dopravným úradom SR
5.) Konania pred samosprávnymi orgánmi (obec, VÚC) vo veciach, ktoré už neboli spomínané vyššie

V prípade, že ste nenašli konkrétnu službu o ktorú máte záujem, neváhajte nás kontaktovať!
Späť na správne konanie